All Terrain T/A KO2

All-Terrain T/A KO2

ยางสำหรับผู้ต้องการสมรรถนะออฟโรดอย่างเต็มที่ แต่ใช้บนถนนเป็นส่วนใหญ่
ตำนานยางออลเทอร์เรนบทใหม่ ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก BFGoodrich All-Terrain T/A® KO ยอดยางออฟโรดในตำนาน

คุณสมบัติ

อายุการใช้งานยาวขึ้น 2 เท่า1บนถนนออฟโรด

เนื้อยางสูตรใหม่ ที่มีความทนทานต่อการสึกการฉีกขาด และการหลุดร่อนของดอกยาง

แก้มยางแข็งแกร่งขึ้น 20%

บล๊อคไหล่ยางแบบโค้งเพื่อเป็นแนวรับสิ่งกีดขวางจากด้านข้าง
ป้องกันความเสียหายบริเวณแก้มยาง

เส้นใยโครงยางใหญ่ขึ้นและเพิ่มความหนาแน่นของเส้นใยส่งผลให้โครงยาง
รับแรงได้มากขึ้น แกร่งขึ้น 21%

ยึดเกาะและตะกุยดีขึ้น 10%3 สำหรับการใช้งานออฟโรด

Mud-Phobic Bars (สันสลัดโคลน)ช่วยสลัดโคลนที่อัดตัวอยู่ระหว่างร่องไหล่ยาง
เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น

เพิ่มความสามารถในการยืดเกาะและตะกุยโคลนด้วย
บล๊อคดอกยางด้านข้าง

1. จากการทดสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
บนถนนลูกรัง เทียบกับรุ่น BFGoodrich All-Terrain T/A KO
ขนาด LT265/70R17

2. จากผลการทดสอบการแยกชั้นของแก้มยาง
เทียบกับรุ่น BFGoodrich All-Terrain T/A KO
ขนาด LT265/70R17.โดยใช้เครื่องมือทดสอบแก้มยางแบบ
Aggression-testing จัดทำโดย มิชลิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
(patent pending US20120245859A1)

3. จากการทดสอบภายในโดยมิชลิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เทียบกับรุ่น BFGoodrich All-Terrain T/A KO
ขนาด LT265/70R17

บีเอฟกู๊ดริชรับประกันความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุส่วนประกอบสำหรับยางรถยนต์นั่ง และยางรถอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยยางดังกล่าวจะต้องใช้งานตามปกติ และได้บำรุงรักษาตามคำแนะนำของบีเอฟกู๊ดริชภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือรับประกันคุณภาพ
การรับประกัน 6 ปี นับจากวันที่ซื้อ* หรือ รับประกันตลอดอายุการใช้งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่มาถึงก่อน
*กรณียางที่ซื้อหลัง 3 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต จะอยู่ภายใต้การรับประกัน 6 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต
**อายุการใช้งานของดอกยาง จะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มต้นจนกระทั่งยางสึกถึงจุดวัดความลึกของดอกยางซึ่งอยู่ในร่องของดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถ้าดอกยางสึกไปจนถึงจุดวัดความลึกของดอกยางแล้ว ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้

 

Visitors: 228,395