MICHELIN

คลิกเลือกรุ่นยางมิชลินได้ด้านล่าง

 ทำไมต้องเลือกยางมิชลิน MICHELIN

เพราะมิชลินเลือกสรรสมรรถนะเด่น ที่เหมาะกับการขับขี่ของคุณ มาผสานกันอย่างลงตัวไว้ในยางมิชลินทุกเส้น

MICHELIN Total Performance คือแนวคิดในการพัฒนายางมิชลิน เพราะมิชลินเข้าใจ...คุณต้องการสมรรถนะยางที่หลากหลายและแตกต่างกัน
มิชลินจึงเลือกสรรหลายสมรรถนะเด่น ที่เหมาะกับการขับขี่ของคุณ มาผสานกันอย่างลงตัวไว้ในยางมิชลินทุกเส้น
เติมเต็มทุกสมรรถนะที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณพร้อมออกไปใช้ชีวิตได้มากกว่าที่เคย

 

เกี่ยวกับมิชลิน

เราเป็นบริษัทระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1880 ผลิตยางสำหรับประเทศต่างๆ กว่า 170 ประเทศ เราผลิตยางเพื่อสอดรับกับความต้องการเฉพาะและสภาพถนนโดยในท้องถิ่นของคุณ ในโรงงานผลิตกว่า 69 แห่งของเรา พนักงานของเรากว่า 114,000 คนมุ่งมั่นที่จะผลิตยางที่ปลอดภัยที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ เราเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับยานยนต์สำหรับคนและสินค้า

125 ปีการพัฒนาด้านยางยนต์
ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เราจำเป็นต้องใช้ความรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีชั้นนำของยางเพื่อที่จะรวมคุณสมบัติต่างๆ ของยางเข้าไว้ด้วยกัน นั่นหมายถึงเราใช้ความรู้ความสามารถของเราเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณ

การรับประกัน

มิชลินรับประกันความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุส่วนประกอบ สำหรับยางรถยนต์นั่ง ยางรถอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และยางรถปิคอัพมิชลิน โดยยางดังกล่าวจะต้องใช้งานตามปกติและได้บำรุงรักษาตามคำแนะนำของมิชลินภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือรับประกันคุณภาพในกรณีดังต่อไปนี้ ระยะเวลา
รับประกัน 6 ปี นับจากวันที่ซื้อ* หรือ

รับประกันตลอดอายุการใช้งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่มาถึงก่อน

*กรณียางที่ซื้อหลัง 3 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต จะอยู่ภายใต้การรับประกัน 6 ปีนับจากวันเดือนปีที่ผลิต

**อายุการใช้งานของดอกยาง จะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มต้นจนกระทั่งยางสึกถึงจุดวัดความลึกของดอกยางซึ่งอยู่ในร่องของดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถ้าดอกยางสึกไปจนถึงจุดวัดความลึกของดอกยางแล้ว ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ มิฉะนั้น อาจเกิดอันตรายได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำ และข้อควรระวังในการใช้งานยางมิชลิน ได้จากผู้แทนจำหน่ายของมิชลิน หรือที่ มิชลิน Hotline 0-2793-6900

หมายเหตุ:

(ก)การรับประกันข้างต้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านได้กรอกแบบใบรับประกันคุณภาพครบถ้วนและส่งมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้ซื้อยางดังกล่าว และการรับประกันดังกล่าวจะสิ้นผลเมื่อครบระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้ในข้างต้น

(ข)วันที่ซื้อ” หมายถึง วันที่จดทะเบียนรถยนต์ในกรณีของยางที่มากับรถยนต์ใหม่ หรือวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อยางดังกล่าว และในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อขายยางดังกล่าว ให้นับอายุของการรับประกันข้างต้นจากวันที่ผลิตยางดังกล่าว

(ค)ในกรณีที่ยางเกิดความเสียหาย ให้ท่านติดต่อผู้แทนจำหน่ายยางเส้นดังกล่าวโดยทันที

Visitors: 225,881